Souvi Group Osk:n palvelut ovat suunniteltu yrityksille, jotka tähtäävät tulevaisuuteen

Souvi Group Osk:n Souvarit ovat joukko opiskelijoita, joiden tehtävänä on edistää yritysten ja oppilaitosten välistä opiskelijayhteistyötä. Souvin välityksellä yrityksenne voi saada tutkimusapua liiketoiminnan kehittämiseen, tuoreita ideoita potentiaalisilta työntekijöiltä sekä mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin. Kaikki palvelumme on suunnattu yrityksille, jotka tähtäävät tulevaisuuteen ja ovat valmiita kehittämään opiskelijayhteistyön avulla omaa liiketoimintaa.

Löydä oikeat tekijät jokaiselta koulutusalalta:

Onko yritykselläsi haaste, jonka ratkaisuun voidaan hyödyntää opiskelijoiden intoa ja osaamista?

Harjoitustyöt ja opiskelijaprojektit tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia, missä molemmat osapuolet voittavat. Yrityksenne voi teettää opiskelijoilla erilaisia opintoihin kuuluvia töitä, joiden kautta yrityksenne voi saada ajankohtaisia näkemyksiä ja tutustua tulevaisuuden tekijöihin. Opiskelijat voivat tehdä yrityksessä muun muassa harjoitustöitä, opinnäytetöitä, osa-aikatöitä, kesätöitä ja projektitöitä.

Muutama projekti, joita Souvarit ovat tehneet yrityksille

”Yhteistyö Souvi Group Osk:n kanssa on hyvin avointa, aktiivista ja vuorovaikutteista ja opiskelijat ovat ottaneet tehtävät vastaan kuin ammattilaiset ikään. Opiskelijoilla on jo erittäin hyvä osaamisen taso ja ennen kaikkea työtä pelkäämätön asenne myös erittäin haastavia projekteja kohtaan. Heiltä tulee uusia ideoita ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka ovat täysin toteutuskelpoisia ja niissä on huomioitu myös tuotannollistaminen sekä materiaalien käyttö hyvin syvällisesti. Projektit, joissa olen Souvin kanssa tehnyt yhteistyötä, eivät ole olleet todellakaan mistään helpoimmasta päästä, mutta tulokset ovat olleet loistavia ja se työn teon moraali ja työinto, jolla Souvi tekee projektejaan, on vertaansa vaille. ”

– Gatja Tiusanen, LAB Ammattikorkeakoulu –
Paviljonki valmiina ottamaan vastaan asuntomessuvieraat.
Paviljonki valmiina ottamaan vastaan asuntomessuvieraat. Lue lisää…
3D-mallinnuksesta renderöity hahmotelma valmiin tuotteen sijoittamisesta luokkahuoneesee. Koiju antaa myös yrityksille mahdollisuuden muokata tilojaan monipuolisemmiksi
3D-mallinnuksesta renderöity hahmotelma valmiin tuotteen sijoittamisesta luokkahuoneesee. Lue lisää…
LAB-ammattikorkeakoulun materiaalikirjaston kalusteiden tekninen piirtäminen ja suunnittelu. Lue lisää…

Souvin aluejohtoryhmät toimivat paikallisesti edistäen yrityksesi ja lähimpänä yritystäsi olevan korkeakoulun yhteistyön sujuvuutta

Aluejohtoryhmä on vuosittain vaihtuva opiskelijoista koostuva tiimi, jonka tehtävänä on edistää koulujen, yritysten ja Souvin välistä yhteistyötä. Souvin tavoitteena on kerätä aluejohtoryhmiin jäseniä kaikilta niiltä koulutusaloilta, jotka ovat edustettuna kyseisen aluejohtoryhmän kotikorkeakoulussa. Tällä tavalla Souvi pystyy tarjoamaan yrityksille monialaista osaamista.

Business Finlandin tarjoama innovaatioseteli antaa yrityksille vauhtia innovointiin

Innovaatioseteli on rahoitus pienelle tai keskisuurelle yritykselle, joka tähtää kasvuun ja suunta on ulkomaille. Rahoituksella voi hankkia asiantuntija-apua tuotekehittelyyn, markkinoille menemiseen liittyvää palvelua, uusien konseptien kehittämistä ja testaamista. Innovaatiosetelillä hankittavan osaamisen tulee tähdätä nimenomaan uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen kansainvälisille markkinoille.Seteli sopii tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyviin palveluihin.

Souvi on Business Finlandin palveluntarjoaja

Souvi on ollut lähes perustamisesta saakka mukana toteuttamassa innovaatioseteleillä tuettuja projekteja. Kuulumme Business Finlandin palveluntarjoajien listalle ja tarvittaessa autamme kaikissa innovaatioseteliin liittyvissä asioissa.

Lisätietoa innovaatiosetelistä löydät Business Finlandin sivuilta.