Työharjoittelu on työelämässä tapahtuvaa opiskelua, joka kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin.

Työharjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Tutkintoon vaadittava harjoittelu on ohjattua harjoittelua, jonka sisältö ja määrä vaihtelevat koulutusaloittain.

Työharjoittelun kokonaislaajuus on koulutusalasta riippuen 30–120 opintopistettä. Harjoittelun kokonaiskestoksi muodostuu siten 20–80 työviikkoa (1 työviikko = 37,5 h). Kokopäiväisesti työskennellen se tarkoittaa 5–20 kuukauden työtä.

Souvissa suoritettu työharjoittelu on juuri sinun näköisesi

”Souvi Group Osk oli mahtava harjoittelupaikka! Souvilla oli mahdollista päästä tekemään monipuolisesti kaikkia mediatekniikan insinöörin tutkintoon liittyviä projekteja ja tehtäviä. Hyvää työilmapiiriä tuki Souvin ihanat työkaverit, joiden kanssa työskentely oli mukavaa ja sujuvaa. Lisäksi työpäivät olivat joustavia ja sait itse suunnitella työntekosi omien mahdollisuuksien mukaan!”

– Matilda Valonen, vuoden työharjoittelija 2019

Souvissa voit suorittaa työharjoittelun monella eri tavalla. Voit olla mukana kehittämässä Souvin toimintaa tai voit toimia yrittäjämäisesti toteuttaen omaa liikeideaasi. On myös mahdollista, että teet osan työharjoittelusta Souvin tiimissä ja osan oman liikeideasi parissa. On siis täysin itsestäsi kiinni millaisen työharjoittelun itsellesi rakennat.

Yrittäjämäisesti suoritettavassa työharjoittelussa toteutat omaa liikeideaasi ja edistät yrittäjäuraasi

“Viime vuoden aikana toteutuneet yritysprojektit ovat antaneet kokemusta projektinhallintaan ja asiakasrajapinnassa työskentelyyn. Projektien aikana on ollut useita asiakaskohtaamisia. Myös yhteydenpito- ja raportointitilanteet ovat olleet yleisiä tehtäviä projektinhallinnassa.”

Yrittäjämäisesti suoritettu työharjoittelu on suurimmaksi osaksi omatoimista, mutta silti suunniteltua ja ohjattua. Työharjoittelun aikana toteutat omaa liikeideaasi tai työskentelet Souvin kautta tulleessa projektissa yrittäjämäisesti. Työharjoittelua seurataan oppimispäiväkirjan ja tuntikirjanpidon mukaan sekä säännöllisillä työharjoittelupalavereilla.

Koska voit toimia koko työharjoittelun ajan kuin yrittäjä, on tämä erinomainen tapa koeponnistaa omaa liikeideaa ja selvittää onko sinusta yrittäjäksi. Tuemme ja avustamme kaikessa työharjoittelun aikana eteen tulevissa ongelmissa ja kysymyksissä. Työharjoittelun jälkeen voit jatkaa toimintaasi kevytyrittäjänä SouviHubin kautta.

Souvin tiimissä suoritettavassa työharjoittelussa olet mukana kehittämässä työelämälähtöistä oppimisympäristöä

“Työharjoittelun aikana olen päässyt kehittämään osuuskunnan toimintaa monipuolisesti. Souvi Group Osk:n brändin luominen on mahdollistanut visuaalisten työkalujen kanssa työskentelyn. Souvarit -palvelun ja markkinointimateriaalin kehittämiseen on vaadittu laajaa ohjelmisto-osaamista.”

Souvin logon hahmottelua
Souvin logon hahmottelua
Työharjoittelu voi olla vaikka Souvin brändin luomista. Souvin logon vektorointi.
Souvin logon vektorointia

Suorittamalla työharjoittelu Souvin tiimissä pääset tekemään monipuolisesti omaa alaasi liittyviä työtehtäviä. Työtehtävät voivat liittyä Souvin markkinointiin, yritysyhteistyöhän tai palveluiden kehittämiseen. Voit myös itse ehdottaa mitä voisit Souvissa tehdä ja tällä tavalla kehittää koko oppimisympäristöä uuteen suuntaan.

Työharjoittelun voi suorittaa myös hakeutumalla Souvin aluejohtoryhmään. Aluejohtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan Souvin toimintaan alueellisesti ja olet mukana edistämässä opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä.