Aluejohtoryhmä edistää opiskelijoiden ja yritysten välistä opiskelijayhteistyötä

Aluejohtoryhmä on vuosittain vaihtuva opiskelijoista koostuva tiimi, jonka tehtävänä on edistää koulujen, yritysten ja Souvin välistä yhteistyötä. Souvin tavoitteena on kerätä aluejohtoryhmiin jäseniä kaikilta niiltä koulutusaloilta, jotka ovat edustettuna kyseisen aluejohtoryhmän kotikorkeakoulussa. Souvarille Souvin aluejohtoryhmä tarjoaa uudenlaisen oppimisympäristön, jossa pääset kehittämään yrittäjäuraasi aidossa työympäristössä, oikeiden projektien parissa.

Tällä hetkellä edustettuina olevat toimialat:

Souvin ensimmäinen aluejohtoryhmä pyörähti käyntiin tammikuussa 2020

“Työskentely Souvi Grou Osk:ssa on ollut erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Opiskeluiden ohessa yrittäjämäinen toiminta on avannut eturivin paikan yritysmaailmaan ja tuonut paljon uusia ideoita oman osaamisen kehittämiseksi. Olen ollut mukana kehittämässä osuuskunnan toimintaa ja tukenut hallitusta strategian toteuttamisessa. Näen osuuskunnan toimintamallissa erittäin suurta potentiaalia opiskelijoiden työllistämisen ja osaamisen kehittämisen kannalta. Toteutamme yrityksien toiveita haastavissakin tilanteissa, joita ei aikaisemmin ole opiskelijana päässyt tekemään. Osuuskunnan jäsenistä välittyy aito tekemisen into ja projektien vieminen päätökseen tuo aina pienen juhlan tunteen, josta voi olla ylpeä. Vielä on paljon tehtävää, se jos mikä motivoi tekemään.”

Niko Zerlik, Souvi Group Osk Aluejohtaja Lahti, konetekniikan opiskelija
Aluejohtoryhmä sekoilee. Nikolla viiraa päässä ja pj:llä on mitta täys
Aluejohtoryhmä sekoilee. Nikolla viiraa päässä ja pj:llä on mitta täys

Souvin ensimmäisen aluejohtoryhmän kehittely alkoi jo keväällä 2019, kun perustajajäsenillä tuli mieleen kysymys: “mitä osuuskunnalle käy sen jälkeen, kun me valmistumme?” Aloimme pohtia erilaisia vaihtoehtoja ja päädyimme siihen, että jonkun täytyy jatkaa meidän työtämme. Aluejohtoryhmä alkoi hiljalleen muotoutua, ensin ajatuksen tasolla ja sen jälkeen erilaisissa workshopeissa. Nyt olemme siinä tilanteessa, että voimme perustaa aluejotoryhmiä Lahden lisäksi myös muihin Suomen korkeakouluihin.

Souvin opiskelijaprojekteista hyötyä myös aluejohtoryhmän kehittämisessä

Souvi oli Dynamo-hankkeen kautta mukana kehittämässä oppilasyhteistyötä opiskelijoiden ja Päijät-Hämeen PK-yritysten välillä. Projektissa tehtävänä oli muodostaa tiimi, joka työpareina kontaktoi Päijät-Hämeen alueen yrityksiä ja sopii tapaamisia. Tiimi kävi yrityksen kanssa läpi opiskelijayhteistyön mahdollisuudet sekä yrityksen tarpeet ja mahdolliset tehtävät. Lisäksi tiimin tehtävänä oli jalkauttaa Oppilasyhteistyö -käsikirja yrityksiin.

Projektin edetessä saimme yrityksiltä selkeän viestin, että tällainen yrityksiä kontaktoiva tiimi saisi olla pysyvämpi palvelu korkeakouluilla. Tämän viestin myötä aloimme muokata ajatusta aluejohtoryhmän toimintaa sopivaksi. Nyt aluejohtoryhmä ottaa vastaan ja välittää eteenpäin alueen yrityksiltä projekteja, opinnäytetyöaiheita, projekteja ja työharjoittelupaikkoja. Souvarit ovat luonnollisesti eturivissä kuulemassa näistä yritysten tarjoamista mahdollisuuksista.